АЛФИЛ ДУПЛО

0 out of 5

350 гр/кг – фозетил-алуминий

350 гр/кг – манкоцеб

  • Зап. за разр. №: РД 11-848/20.06.2014 г.
  • Разр. №: 01245/27.06.2014 г.
  • Валидно до: 31.01.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Индустриас Афраза S.A., Испания
  • Формулация: намокрим прах (ВП)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: комбиниран фунгицид с предпазно и лечебно действие.

 

Категория:

Описание

MSDS Алфил Дупло

Етикет Алфил Дупло

Заповед Алфил Дупло

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Картофи: Mана по картофи (Phytophtora infestans) раб.р-р 30-80 л/дка – 90-400 г/дка

Лоза: Mана по лоза раб.р-р: 30-70 л/дка – 90-350 г/дка

Карантинен срок (дни): лоза –28; картофи -21.