АЛИЕТ ФЛАШ

0 out of 5

800 г/кг алуминиев фозетил

  • Заповед за разр. №: РД 11-2612/01.12.2017 г.
  • Разр. №: 0106-2/
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
  • Формулация: вододиспергируеми гранули (ВГ)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм на действие: системен фосфонатен фунгицид с предпазно и лечебно действие.
Категория:

Описание

MSDS

етикет

заповед

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

Краставици – Мана (Pseudoperonospora cubensis) – внася се през вегетацията – 0.3%

Карантинен срок (дни): 4