АКСИАЛ 050 ЕК

0 out of 5

50 г/л пиноксаден

  • Заповед  за разр. №: РД 11-1367/25.07.2016 г.
  • Разрешение №: 01075-5/09.08.2016 г.
  • Валидно до: 31.12.2017 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес. Да не се смесва с хормоноподобни противошироколистни хербициди на база 2,4-Д и МЦПА. Да не се смесва с листни торове на органична основа.
Категория:

Описание

MSDS Аксиал 050 ЕК

Заповед Аксиал 050 ЕК 25.07.2016 г.

Разрешение Аксиал 050 ЕК

Удължаване валидност на сертификат Аксиал 050 ЕК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Пшеница, Ечемик – Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес:

внася се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите – 60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор

Карантинен срок (дни): не се изисква