АКСИАЛ ЕДНО

0 out of 5

45 г/л пиноксаден

5 г/л флорасулам

  • Заповед за разр. №: РД 11-1368/25.07.2016 г.
  • Разрешение №: 01121-5/09.08.2016 г.
  • Валидно до: 31.12.2017 г.
  • Притежател на разрешението: Синджента България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: непрофесионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба с едногодишни житни плевели, в т.ч. див овес, и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди. Дълъг период и гъвкавост на приложение: от 3-ти лист до 2-ри възел на културата. Много бързо поемане след пръскане (95% до 1 час). Без ограничения в сеитбооборота. Устойчив на валежи 1 час след пръскане, двойносистемен. Разрешен за приложение при пшеница и при ечемик едновременно, лесно приложима течна формулация с вграден прилепител. Спира растежа на житните плевели до 48 часа след пръскане.

 

 

Категория:

Описание

MSDS Аксиал Едно

Заповед Аксиал Едно 01.08.2014 г.

Заповед Аксиал Едно 25.07.2016 г.

Заповед Аксиал Едно 30.07.2012 г.

Разрешение Аксиал Едно

Удължаване на валидност – сертификат Аксиал Едно

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Пшеница и ечемик:

-Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели –

внася се във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на житните плевели (3 лист до края на братене на дивия овес) и 2-4 лист на широколистните плевели – 100 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор