АКРИС

0 out of 5

диметенамид-П 280 г/л

тербутилазин 250 г/л

  • Заповед за разреш. № РД 11- 710/06.04.2017 г. ; № РД 11- 1062/19.06.2018 г.
  • Разрешение №01474–ПРЗ- 1/ 18. 04. 20 17г.
  • Валидно до: 31.10.2019 г.
  • Притежател на разрешението: БАСФ СЕ, Германия
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Формулация: суспо-емулсия (СЕ)

 

 

Категория:

Описание

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Царевица:

-Срещу едногодишни житни и широколистни плевели

Прилага се във фаза ВВСН 00 -16 (След сеитба преди поникване – след поникване до 6 лист на културата) – 200-300 мл/дка

*Брой мин/макс приложения –1

*Вода л/дка мин/макс –10-40 л/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква