АЖИЛ 100 EК, ШОГУН 100 ЕК

0 out of 5

100 г/л пропаквизафоп

  • Заповед за разр. №: РД 11-613/19.04.2016 г.
  • Разрешение №: 01093-3/28.04.2016 г.
  • Валидно до: 30.11.2020 г.
  • Притежател на разрешението: Адама Агрикълчър Б.В., Нидерландия
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм и спектър на действие: селективен, системен, вегетационен хербицид за борба със самосевки от житни култури, едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч балур от коренища
Категория:

Описание

Етикет Ажил 100 ЕК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища:

Домати, лук, захарно цвекло, памук:

Внася се след ВВСН 11

Домати – първи същински лист на основното стъбло, Лук – първи лист ясно видим; Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени; Памук – първи същински лист разтворен

– срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

– срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка

– срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

Соя:

Внася се след ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа

Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см – 75-120 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

Слънчоглед:

Внася се след ВВСН 11 – котиледоните са напълно разтворени: срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур – при височина на балура 10-20 см – 80 мл/дка

*Брой мин/макс приложения –1

*Вода л/дка –20-60 л

Маслодайна рапица:

След ВВСН 11 – разтворен първи лист

-срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките – 50 мл/дка

-срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

-срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка

-срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УПОТРЕБИ:

Лозя : ВВСН 00-85 покой – омекване на зърната

-срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

-срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка

-срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

Картофи: След ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло

-срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

-срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150 мл/дка

-срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

Тютюн, леща: След ВВСН 11.Тютюн – първи същински лист на основното стъбло. Леща – разлистен първи лист

-срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

-срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка

-срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

МИНИМАЛНИ УПОТРЕБИ:

Моркови, магданоз – корен, спанак: Моркови, магданоз, спанак – разтворен първи същински лист

-срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

-срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150 мл/дка

-срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове: След ВВСН 11.Патладжан – първи същински лист на основното стъбло. Чесън – първи лист ясно видим. Броколи –разтворен първи същински лист. Фасул – развитие на първите листа. Грах – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче. Бакла, нахут -разлистен първи лист. Лен –първи същински лист разтворен.Декоративни горски дървесни видове – развитие на първите листа

-срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

-срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка

-срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

Копър: След ВВСН 11 първи същински лист разтворен

-срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото – 75-120 мл/дка

-срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см – 150-200 мл/дка

-срещу балур, при височина на балура 10-20 см – 100-150 мл/дка

*Брой мин/макс приложения – 1

*Вода л/дка – 20-60 л

Карантинен срок (дни): Домати, лук –30; Захарно цвекло -45; Памук –90; Соя, Слънчоглед, Маслодайна рапица, – 90; Лозя –30; Картофи -40; Тютюн –40, Леща –50; Моркови, магданоз –корен, спанак –30; Патладжан, чесън, броколи –30, Варива (фасул, грах, бакла нахут) –50, Пресни (фасул, грах) – 40, Лен –90; Копър-30.