АДЕНГО 465 СК

0 out of 5

225 г/л изоксафлутол

90 г/л тиенкарбазон – метил

150 г/л ципросулфамид (антидот)

  • Заповед за разр. №: РД 11-180/18.02.2013 г.
  • Разрешение №: 01171-2/28.08.2013 г.
  • Валидно до: подновяване на разрешението
  • Притежател на разрешението: Байер КропСайанс САС, Франция
  • Формулация: суспензионен концентрат (СК)
  • Категория на употреба: първа професионална
  • Механизъм и спектър на действие: системен хербицид за борба с житни и широколистни плевели при производство на царевица за зърно и силаж. Плевелите поемат продукта както през кореновата система, така и през листата при вегетационно третиране. При поемане от младите поници, плевелите може да загинат преди поникване, или да поникнат побелели. При вегетационно третиране младите плевели загиват от поемането на активните вещества през листната маса или през кореновата система след паднал дъжд.

 

Категория:

Описание

MSDS Аденго 465 СК

Етикет Аденго 465 СК

Заповед Аденго 465 СК 05.08.2013 г.

Заповед Аденго 465 СК 18.02.2013 г.

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Царевица ( за зърно и силаж):

-Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семена

Момент на приложение: фаза на културата (преди поникване) – BBCH 00-07 или фаза на културата (ранно вегетационно) до фаза 3-ти лист на културата (BBCH 09-13) и фаза на развитие на плевелите 2-3 лист –  35 и 44 мл/дка(преди поникване); 35 мл/дка (ранно вегетационно).

Карантинен срок (дни): не се изисква.