АВИАТОР ЕКСПРО 225 ЕК

0 out of 5

75 г/л –биксафен

150 г/л –протиоконазол

  • Зап. за разр. №: РД 11-1562/29.08.2016 г.
  • Разр. №: 01442-ПРЗ-1/15.09.2016 г.
  • Валидно до: 31.07.2019 г.
  • Притежател на разрешението: Байер България ЕООД
  • Формулация: емулсионен концентрат (ЕК)
  • Категория на употреба: втора професионална
  • Механизъм на действие: комбиниран системен фунгицид.

 

Категория:

Описание

MSDS Авиатор Експро 225 ЕК

Етикет Авиатор Експро 225 ЕК

Заповед Авиатор Експро 225 ЕК

Протокол Авиатор Експро 225 ЕК

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ:

Пшеница, Тритикале: Ран листен пригор (Septoria tritici), Брашнеста мана (Erysiphe graminis), Кафява (листна) ръжда (Puccinia recondita), Жълта ръжда (Puccinia striiformis), Листен пригор (Rhynchosporium secalis); Фузариоза по класа (Fusarium spp.) – 80-125 мл/дка

Ечемик, Овес: Мрежести петна (Pyrenophora teres); Листен пригор (Rhynchosporium secalis) – 60-100 мл/дка

Карантинен срок (дни): не се изисква.