Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на ПРЗ