ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЯБЪЛКА И КРУША ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Уважаеми земеделци, тази схема има информативен характер. Винаги се консултирайте с Вашия търговец при закупуване на препарати за растителна защита.

Прочитайте внимателно етикета и листовката на ПРЗ преди работа с тях, следвайте инструкциите на производителя!

ФЕНОФАЗА БОЛЕСТ/ ФУНГИЦИДИ НЕПРИЯТЕЛ/ ИНСЕКТИЦИДИ
Набъбване на пъпките Зимуващи форми на причинители на болести: Шампион 50ВП 0,3%; Фунгуран ОН 50ВП 0,3%; Бордо микс 20ВП 375-500 г/дка Зимуващи форми на неприятелите: минерални масла;

Крушова листна бълха: Децис 2,5ЕК 0,03%, Вазтак Нов 100ЕК 0,02%; Синеис 480СК 30-35 мл/100л вода

Листа във фаза“ миши уши“ Струпясване, брашнеста мана: Скор 250ЕК 0,02%; Флинт Макс 75ВГ 0,02%; Силит 40СЛ 160 мл/дка; Байфидан 250ЕК 0,015%; Систан Екозом ЕВ 60-185 мл/дка Листни въшки: Актара 25ВГ 20 г/дка; Тепеки 14 г/дка; Калипсо 480ЕК 0,02-0,025%; Дантоп 50ВГ 0,015%

Крушова листна бълха: Децис 2,5ЕК 0,03%, Вазтак Нов 100ЕК 0,02%; Синеис 480СК 30-35 мл/100л вода

Цъфтеж Струпясване, брашнеста мана: Топсин М 70ВДГ 0,1%; : Скор 250ЕК 0,02%; Флинт Макс 75ВГ 0,02%; Силит 40СЛ 160 мл/дка; Делан 700ВГ 0,05%;  Байфидан 250ЕК 0,015%; Систан Екозом ЕВ 60-185 мл/дка; Хорус  50ВГ 0,03%
Нарастване на завръза Струпясване, брашнеста мана: Топсин М 70ВДГ 0,12%; : Скор 250ЕК 0,02%; Флинт Макс 75ВГ 0,02%; Силит 40СЛ 160 мл/дка; Байфидан 250ЕК 0,015%; Систан Екозом ЕВ 60-185 мл/дка; Хорус  50ВГ 0,03%; Делан  700ВГ 0,05% Листни въшки: Актара 25ВГ 20 г/дка; Тепеки 14 г/дка; Калипсо 480ЕК 0,02-0,025%; Дантоп 50ВГ 0,015%

Плодови оси, плодови червеи, миниращи молци: Синеис 480СК 30-35 мл/дка; Кораген 20СК 16-30 мл/дка; Нексид 015КС 0,03%; Релдан 40ЕК 0,12%; Калипсо 480ЕК 0,02-0,025%; Шерпа 100ЕК 30 мл/дка; Фюри 10ЕК 0,0125%

Акари: Ортус 5СК 0,05%; Данитрон 5СК 0,05%

Наедряване на плодовете Струпясване, брашнеста мана: Топсин М 70ВДГ 0,12%; : Скор 250ЕК 0,02%; Флинт Макс 75ВГ 0,02%; Силит 40СЛ 160 мл/дка; Байфидан 250ЕК 0,015%; Систан Екозом ЕВ 60-185 мл/дка; Хорус  50ВГ 0,03%; Делан  700ВГ 0,05% Листни въшки: Актара 25ВГ 20 г/дка; Тепеки 14 г/дка; Калипсо 480ЕК 0,02-0,025%; Дантоп 50ВГ 0,015%

Плодови оси, плодови червеи, миниращи молци: Синеис 480СК 30-35 мл/дка; Кораген 20СК 16-30 мл/дка; Нексид 015КС 0,03%; Релдан 40ЕК 0,12%; Калипсо 480ЕК 0,02-0,025%; Шерпа 100ЕК 30 мл/дка; Фюри 10ЕК 0,0125%

Акари: Ортус 5СК 0,05%; Данитрон 5СК 0,05%

Крушова листна бълха: Децис 2,5ЕК 0,03%, Вазтак Нов 100ЕК 0,02%; Синеис 480СК 30-35 мл/100л вода

Наедряване на плодовете до две седмици преди беритба Струпясване, брашнеста мана: Топсин М 70ВДГ 0,12%; : Скор 250ЕК 0,02%; Флинт Макс 75ВГ 0,02%; Силит 40СЛ 160 мл/дка; Байфидан 250ЕК 0,015%; Систан Екозом ЕВ 60-185 мл/дка; Хорус  50ВГ 0,03%; Делан  700ВГ 0,05% Листни въшки, плодови червеи, акари, миниращи молци: гореизброените ПРЗ;

Калифорнийска щитоносна въшка: Браи 28-50 мл/дка; Би-58 0,2%

Предзимно пръскане Струпясване, брашнеста мана, огнен пригор: Шампион 50ВП 0,3%; Фунгуран ОН 50ВП 0,3%; Бордо микс 20ВП 375-500 г/дка Зимуващи форми на неприятелите: минерални масла

 

Уважаеми земеделци, винаги спазвайте карантинните срокове на препаратите за растителна защита указани на етикета на опаковката!