ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРЕШИ И СЛИВИ ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

 

Уважаеми земеделски стопани, тази схема е информативна. При закупуване на препарати за растителна защита се консултирайте винаги с Вашия търговец.

Изчитайте внимателно етикета и листовката преди работа с ПРЗ и спазвайте инструкциите за употреба на производителя!

ФЕНОФАЗА БОЛЕСТ/ ПРЕПАРАТ НЕПРИЯТЕЛ/ ПРЕПАРАТ
Листопад Бактериоза, мехурки по сливата, ранно кафяво гниене, гъбна сачмянка: Бордо Микс 20ВП 375-500 г/дка; Тирам 80ВГ 0,3%; Шампион 50ВП 300 г/дка; Фунгуран ОН ВП 130-200 г/дка Зимуващи форми на неприятели: минерални и парафинови масла
Набъбване на пъпките Бактериоза, мехурки по сливата, ранно кафяво гниене, гъбна сачмянка: Бордо Микс 20ВП 375-500 г/дка; Тирам 80ВГ 0,3%; Шампион 50ВП 300 г/дка; Фунгуран ОН ВП 130-200 г/дка Щитоносни въшки: Би 58 0,1%; Браи 28-50 мл/дка; Децис 2,5ЕК 0,04%; Вазтак Нов 100ЕК 0,02%

Многоядни неприятели: Калипсо 480СК 0,02%; Вазтак Нов 100ЕК 0,015%; Децис 2,5ЕК 0,03%

Бял бутон, развитие на листата и леторастите Ранно кафяво гниене: Хорус 50ВГ 0,045%; Тирам 80ВГ 0,3% Листни въшки: Тепеки 14 г/дка; Би-58 0,07%; Калипсо 480СК 0,02%

Многоядни неприятели: Калипсо 480СК 0,02%; Вазтак Нов 100ЕК 0,015%; Децис 2,5ЕК 0,03%

 

Формиране на плода Бяла ръжда /по череши и вишни/: Силит 40СК 150 мл/дка; Флинт Макс 75ВГ 30 г/дка; Делан 700ВДГ 50 г/дка; Скор 250ЕК 0,03% Черешова муха: Нексид 015КС 0,03%; Фюри 10ЕК 0,0125%; Калипсо 480СК 0,02%; Вазтак Нов 100ЕК 0,015%, Децис 2,5ЕК 0,03%

Сливова плодова оса: Децис 2,5ЕК 0,05%

Сливов плодов червей: Кораген 20СК 16-30 мл/дка; Децис 2,5ЕК 0,05%; Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%

Нарастване и узряване на плодовете Бяла ръжда /след обиране на плодовете/: Силит 40СК 150 мл/дка; Флинт Макс 75ВГ 30 г/дка; Делан 700ВДГ 50 г/дка; Скор 250ЕК 0,03%

Късно кафяво гниене: Хорус 50ВГ 0,045%

Сливов плодов червей: Кораген 20СК 16-30 мл/дка; Децис 2,5ЕК 0,05%; Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%

Многоядни неприятели: Калипсо 480СК 0,02%; Вазтак Нов 100ЕК 0,015%; Децис 2,5ЕК 0,03%