ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЛОЗЯТА ОТ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ

Уважаеми земеделци, тази схема има информативен характер. При покупка на препарати за растителна защита се консултирайте винаги с вашия търговец.

Прочитайте внимателно упътването за работа с ПРЗ указано на етикета и листовката на продукта. Следвайте инструкциите на производителя!

ФЕНОФАЗА БОЛЕСТ/ ПРЕПАРАТ НЕПРИЯТЕЛ/ ПРЕПАРАТ
Набъбване на пъпките Екскориоза: Делан 700ВГ 50 г/дка; Зимуващи форми на неприятелите(яйца, ларви, нимфи, какавиди, възрастни): Минерални и парафинови масла
Разпукване Екскориоза: Делан 700ВГ 50 г/дка; Верита ВГ 200 г/дка; Микал флаш 300 г/дка Лозова краста: Тиовит Джет 1500 г/дка
Развитие на листата Оидиум: Топсин М 70ВДГ 0,1%; Топ плюс 70ВП 0,1%; Фоликур 250ЕВ 0,04%; Шавит Ф 72ВДГ 0,2%; Топаз 100ЕК 0,015%; Куадрис 25СК 0,075%; Флинт Макс 75ВГ 0,016%

Мана: Акробат Плюс 0,2%; Акробат Р 0,25%; Верита ВГ 0,2%; Купроцин Супер М 0,2%; Бордо микс 0,5-0,6%; Ридомил Голд МЦ 68ВГ 0,25%

Акари: Нисоран 5ЕК 0,05%; Ортус 5СК 0,05%; Данитрон 5СК 0,05%

Гроздови молци:  Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%; Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Карате Зеон 5КС 0,02%; Фюри 10ЕК 0,0125%

Листогризещи неприятели: Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка

Цикади: Нуреле Д 0,06%

Преди цъфтеж Оидиум: Байфидан 250ЕК 0,01%; Флинт Макс 75ВГ 0,016%; Систан екозом ЕВ 20-150 мл/дка

Мана: Профайлър 71,1ВГ 200-225г/дка; Купросейт Голд М 0,15%

Сиво гниене: Топсин М 70ВДГ 0,1%; Топ плюс 70ВП 0,1%; Шавит Ф 72ВДГ 0,2%; Кабрио Топ 0,2%; Суич 62,5ВП 0,08%

Акари: Нисоран 5ЕК 0,05%; Ортус 5СК 0,05%; Данитрон 5СК 0,05%

Гроздови молци:  Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%; Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Карате Зеон 5КС 0,02%; Фюри 10ЕК 0,0125%

Листогризещи неприятели: Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка

Край на цъфтеж Оидиум: Байфидан 250ЕК 0,01%; Флинт Макс 75ВГ 0,016%; Систан екозом ЕВ 20-150 мл/дка

Мана: Профайлър 71,1ВГ 200-225г/дка; Купросейт Голд М 0,15%

Сиво гниене: Топсин М 70ВДГ 0,1%; Топ плюс 70ВП 0,1%; Шавит Ф 72ВДГ 0,2%; Кабрио Топ 0,2%; Суич 62,5ВП 0,08%

Гроздови молци:  Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%; Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Карате Зеон 5КС 0,02%; Фюри 10ЕК 0,0125%; Кораген 20СК 15-27 мл/дка

Листогризещи неприятели: Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка

Образуване на ягорида Оидиум: Байфидан 250ЕК 0,01%; Флинт Макс 75ВГ 0,016%; Систан екозом ЕВ 20-150 мл/дка

Мана: Профайлър 71,1ВГ 200-225г/дка; Купросейт Голд М 0,15% Ридомил Голд МЦ 68ВГ 0,25%; Акробат Плюс 0,2%; Акробат Р 0,25%

Сиво гниене: Топсин М 70ВДГ 0,1%; Топ плюс 70ВП 0,1%; Шавит Ф 72ВДГ 0,2%; Кабрио Топ 0,2%; Суич 62,5ВП 0,08%

Гроздови молци:  Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%; Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Карате Зеон 5КС 0,02%; Фюри 10ЕК 0,0125%; Кораген 20СК 15-27 мл/дка

Листогризещи неприятели: Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Нуреле Д 0,06%

Наедряване на зърната Оидиум: Байфидан 250ЕК 0,01%; Флинт Макс 75ВГ 0,016%; Систан екозом ЕВ 20-150 мл/дка

Мана: Профайлър 71,1ВГ 200-225г/дка; Купросейт Голд М 0,15% Ридомил Голд МЦ 68ВГ 0,25%; Акробат Плюс 0,2%; Акробат Р 0,25%

Сиво гниене: Топсин М 70ВДГ 0,1%; Топ плюс 70ВП 0,1%; Шавит Ф 72ВДГ 0,2%; Кабрио Топ 0,2%; Суич 62,5ВП 0,08%

Гроздови молци:  Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%; Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Карате Зеон 5КС 0,02%; Фюри 10ЕК 0,0125%; Кораген 20СК 15-27 мл/дка

Листогризещи неприятели: Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Нуреле Д 0,06%

Избистряне – прошарване на зърната Оидиум: Байфидан 250ЕК 0,01%; Флинт Макс 75ВГ 0,016%; Систан екозом ЕВ 20-150 мл/дка

Мана: Профайлър 71,1ВГ 200-225г/дка; Купросейт Голд М 0,15% Ридомил Голд МЦ 68ВГ 0,25%; Акробат Плюс 0,2%; Акробат Р 0,25%

Сиво гниене: Топсин М 70ВДГ 0,1%; Топ плюс 70ВП 0,1%; Шавит Ф 72ВДГ 0,2%; Кабрио Топ 0,2%; Суич 62,5ВП 0,08%

 

Гроздови молци:  Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%; Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Карате Зеон 5КС 0,02%; Фюри 10ЕК 0,0125%; Кораген 20СК 15-27 мл/дка

Листогризещи неприятели: Децис 2,5ЕК 0,04%; Ефциметрин 10ЕК 40 мл/дка; Нуреле Д 0,06%

 

Уважаеми земеделци, винаги спазвайте карантинните срокове изписани на опаковката на ПРЗ!