ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДОМАТИ И ПАТЛАДЖАН ОТ БОЛЕСТИ, НЕПРИЯТЕЛИ И ПЛЕВЕЛИ

Уважаеми земеделски стопани, тази схема е информативна. При закупуване на препарати за растителна защита се консултирайте винаги с Вашия търговец.

Изчитайте внимателно етикета и листовката преди работа с ПРЗ и спазвайте инструкциите за употреба на производителя!

ИНСЕКТИЦИДИ

Срещу нощенки Нуреле Д 80 мл/дка; Кораген 20СК 14-20 мл/дка; Афърм 095СГ 150 г/дка
Срещу миниращи мухи Вазтак Нов 100ЕК 0,03%; Афърм 095СГ 150 г/дка; Вертимек 018ЕК 100 мл/дка; Синеис 480 СК 25- 30 мл/дка
Срещу колорадски бръмбар Калипсо 480 СК 20 мл/дка; Нуреле Д 80 мл/дка; Карате Зеон 5КС 15 мл/дка
Срещу доматен минираш молец Волиам Тарго 063СК 80 мл/дка; Децис 2,5ЕК 0,05%; Моспилан 20СП 0,02%; Кораген 20СК 14-20 мл/дка; Афърм 095СГ 150 г/дка; Пикадор 20СЛ 0,05%
Срещу белокрилки Конфидор Енерджи ОД 0,08%; Актара 25ВГ 0,03%; Моспилан 20СП 0,02%; Нексид 015КС 40 мл/дка; Фюри 10ЕК 0,02%
Срещу трипси Фюри 10ЕК 0,015%; Синеис 480СК 10- 37,5 мл/дка
Срещу листни въшки Калипсо 480СК 20 мл/дка; Нуреле Д 80 мл/дка; Конфидор Енерджи ОД 60 мл/дка; Нексид 015КС 40 мл/дка; Тепеки 10 г/дка
Срещу акари Вертимек 018ЕК 60 мл/дка; Би-58 0,1%, Тиовит Джет 80ВГ 300 г/дка

 

 

ФУНГИЦИДИ

 

Срещу Сечене по разсада Топ Плюс 70ВП 0,15% разтвор с 5 л/ м2
Срещу мана Предпазно:

Дитан ДГ/Дитан М45 200 г/дка; Манкозеб 80ВП 0,25%; Фунгуран ОН ВП 0,15%; Шампион 50ВП 0,15%; Фортуна Глоуб 200 г/дка

Предпазно и лечебно:

Акробат Плюс ВГ 200 г/дка; Акробат Р 250 г/дка; Верита ВГ 150 г/дка; Ридомил Голд МЦ 68ВГ 250 г/дка; Икуейшън Про 40 г/дка

Срещу алтернария Предпазно:

Дитан ДГ/Дитан М45 200 г/дка

Лечебно:

Скор 250ЕК 0,04%; Куадрис 25СК 75 мл/дка; Акробат Плюс ВГ 200 г/дка

 

Срещу брашнеста мана Топаз 100ЕК 0,025%;

Скор 250 ЕК 0,075%

 

 

ХЕРБИЦИДИ

Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели Девринол 4Ф 400-500 мл/дка преди сеитба;

Дуал Голд 960ЕК 120 мл/дка след сеитба/засаждане преди поникване

Срещу едногодишни житни и широколистни плевели Еклипс 70ВГ 25-30 г/дка след сеитба преди поникване; 25-40 г/дка вегетационно след пълно разтваряне на котиледоните;

Зенкор 600СК 46 мл/дка след сеитба преди поникване, или вегетационно до фаза 4-ти лист на културата

Срещу едногодишни широколистни плевели Зенкор 70ВГ 50 г/дка при безразсадни домати във фаза първа цветна китка;

Зенкор 70ВГ 60-70 г/дка при разсадни домати във фаза първа цветна китка;

Зенкор 70 ВГ 70 г/дка при разсадни домати преди разсаждане

Срещу житни и някои широколистни плевели Стомп Нов 330ЕК 400-500 мл/дка преди разсаждане
Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели Ажил 100ЕК 120 мл/дка срещу едногодишни

Ажил 100ЕК 150-200 мл/дка срещу многогодишни плевели и 100 -150 мл/дка срещу балур във фаза 3-5 лист на плевелите.

Тарга Супер 5ЕК 150 мл/дка срещу едногодишни и 175 мл/дка срещу многогодишни плевели, фаза 3-5 лист.

Торнадо 5ЕК 200 мл/дка срещу едногодишни и многогодишни житни плевели включително и балур от коренища, фаза 3-5 лист.

 

Уважаеми земеделци, винаги спазвайте карантинните срокове посочени на опаковката на всеки препарат за растителна защита!