ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА БОРБА С БОЛЕСТИТЕ, НЕПРИЯТЕЛИТЕ И ПЛЕВЕЛИТЕ ПРИ КАРТОФИ

 

Уважаеми земеделци, тази схема има информативен характер. Винаги се консултирайте с Вашия търговец при закупуване на препарати за растителна защита.

Прочитайте внимателно етикета и листовката на ПРЗ преди работа с тях, следвайте инструкциите на производителя!

ИНСЕКТИЦИДИ

НЕПРИЯТЕЛ ИНСЕКТИЦИД
Телени червеи Сантана 0,7Г 1 кг/дка при засаждане. Внася се директно в почвата , без да се разтваря във вода.
Листни въшки Калипсо 480СК 10-15 мл/дка; Конфидор Енерджи ОД 0,06%; Нексид 015КС 0,02%; Тепеки 16 г/дка
Колорадски бръмбар Агрия 1050+ 50 мл/дка; Актара 25ВГ 6 г/дка; Вазтак Нов 100ЕК 10 мл/дка; Децис 2,5ЕК 20-30 мл/дка; Ефциметрин 10ЕК 20 мл/дка; Калипсо 480СК 20 мл/дка; Дантоп 50ВГ 4-6 г/дка; Карате Зеон 5КС 15 мл/дка; Моспилан 20СП 6 г/дка; Нексид 015КС 30 мл/дка; Нуреле Д 80 мл/дка; Синеис 480Ск 5 мл/дка; Фюри 10ЕК 10 мл/дка; Шерпа 100ЕК 20 мл/дка
Картофен молец Кораген 20СК 12,5-17,5 мл/дка

 

ФУНГИЦИДИ

 

БОЛЕСТ ФУНГИЦИД
Мана Предпазни фунгициди: Банко 500 200 мл/дка; Витра 50ВП 150 г/ дка; Дитан ДГ 200 г/дка; Дитан М45 200 г/дка; Манкозеб 80ВП 250 г/дка; Полирам ДФ 200 г/дка; Фунгуран ОН ВП 150 г/дка; Шампион 50ВП 150 г/дка

Лечебни фунгициди: Акробат Р 0,25%; Акробат Плюс ВГ 200 г/дка; Верита ВГ 150 г/дка; Икуейшън Про 40 г/дка; Инфинито СК 120-160 мл/дка; Ридомил Голд МЦ 68ВГ 250 г/дка; Триомакс 45ВП 0,25%

Кафяви листни петна /алтернария/ Дитан М45 200 г/дка; Дитан ДГ 200 г/дка; Купертин М 400 г/дка; Полирам ДФ 200 г/дка; Акробат Плюс ВГ 200 г/дка; Ридомил Голд МЦ 68ВГ 250 г/дка

 

ХЕРБИЦИДИ

ХЕРБИЦИД ПЛЕВЕЛИ
Ажил  100EK 75-120 мл/дка срещу едногодишни житни плевели във фаза 2-3 лист на плевелите до удължаване на стъблото

150 мл/дка срещу многогодишни житни при височина на плевелите 15-20 см

100-150 мл/дка с раб. Р-р 20-60 л/дка срещу балур при височина на балура  10-20 см/

Базагран 480СЛ 200 мл/дка срещу едногодишни широколистни плевели.
Еклипс 70ВГ Срещу едногодишни житни и широколистни плевели:

25-40 г/дка с раб. Р-р 20-50 л/дка еднократно приложение преди поникване във фенофази (ВВСН 00-09)

25-30 г/дка еднократно приложение след фенофаза ВВСН 10 първите листенца започват да нарастват от клубените

Зенкор 70ВГ 70-80 г/дка след засаждане преди поникване на културата

60-70 г/дка при височина 5-10 см на културата

Зенкор 600СК 75-90 мл/дка с раб. Р-р 40-50 л/дка почвено във фенофази ВВСН 00-08 след сеитба до 3-4 дни преди поникване

45-60 мл/дка вегетационно във фенофази 09-15

Селект Супер 120ЕК 80 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

160 мл/дка срещу многогодишни житни плевели вкл. Балур от коренища. Прилага се във фаза 3-5 лист на плевелите ( 10-20 см височина на балура)

Стомп Нов 330ЕК 400-500 мл/дка срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели след засаждане преди поникване на културите
Тарга Супер 5ЕК 150 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

250-300 мл/дка срещу едногодишни житни плевели

Фузилад Форте 150ЕК 90 мл/дка срещу едногодишни житни плевели вкл. Балур от семе

130 мл/дка срещу едногодишни житни плевели.

Уважаеми земеделци, винаги спазвайте карантинните срокове на ПРЗ изписани на етикета на опаковката.