ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА БОРБА С БОЛЕСТИТЕ И НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО ПРАСКОВА И КАЙСИЯ

 

Уважаеми земеделци, тази схема има информативен характер. Винаги се консултирайте с Вашия търговец при закупуване на препарати за растителна защита.

Прочитайте внимателно етикета и листовката на ПРЗ преди работа с тях, следвайте инструкциите на производителя!

ФЕНОФАЗА БОЛЕСТ – БОРБА НЕПРИЯТЕЛ – БОРБА
Листопад / зимно пръскане Бактериоза, сачмянка: Бордо микс 20ВП 375-500 г/дка,Фунгуран ОН ВП 250 г/дка, Шампион 50 ВП 300 г/дка, Бордолезов разтвор 2% Зимуващи форми- ларви, какавиди, възрастни / минерални и РЗ масла/
Набъбване на пъпките Къдравост, сачмянка, бактериоза: Тирам 80ВГ 0,3%, Фунгуран ОН ВП 0,15%, Шампион 50ВП 0,15% Анарзия, многоядни неприятели, щитоносни въшки: Вазтак Нов 100ЕК 0,015%, Децис 2,5ЕК 0,03%,Калипсо 0,015%, Би-58 0,1%, Нуреле Д 0,04%
Начало на цъфтеж, цъфтеж Сачмянка: Бордо микс20ВП 375-500 г/дка, Фукгуран ОН ВП 150 г/дка

Ранно кафяво гниене: Делан 700ВДГ 50 г/дка, Топсин М 70 ВДГ 0,12%, Хорус 50ВГ 0,045%

Развитие на листата Къдравост: Скор 250ЕК 0,02%, Брашнеста мана: Топаз 100ЕК 0,015%, Систан Екозом ЕВ 65-200 мл/дка, Гноония: Делан 700ВГ 50 г/дка Източен плодов червей: Кораген 20СК 16-30 мл/дка, Нексид 015КС 0,03%

Листни въшки: Дантоп 50ВГ 8-12 г/дка, Калипсо 480СК 20 мл/дка

Акари: Нисоран 0,05%, Ортус 0,05%, Данитрон 0,05%

Развитие на леторастите Къдравост: Скор 250ЕК 0,02%

Ранно кафяво гниене: Делан 700ВГ 50 г/дка, Топсин М 70ВДГ 0,12%, Хорус 50ВГ 0,045%

Анарзия: Синеис 480СК 20 мл/дка, Вазтак Нов 100ЕК 0,015%,

Листни въшки: Тепеки 14 г/дка, Многоядни неприятели:Децис 2,5ЕК 0,03%, Калипсо 0,015%

Нарастване и узряване на плодовете Брашнеста мана:Топаз 100ЕК 0,015%, Скор 250ЕК 0,02%, Ранно и късно кафяво гниене: Делан 700ВДГ 50 г/дка, Хорус 50ВГ 0,045% Източен плодов червей, плодови оси: Децис 2,5ЕК 0,04%, Вазтак Нов 100ЕК 0,0125%, Листни въшки: Тепеки 14 г/дка

 

Уважаеми земеделци, винаги спазвайте карантинните срокове на препаратите за растителна защита указани на етикета на опаковката!