ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА БОРБА С БОЛЕСТИТЕ И НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО КРАСТАВИЦИ

ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА БОРБА С БОЛЕСТИТЕ И НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО КРАСТАВИЦИ

Уважаеми земеделци, тази схема има информативен характер. Винаги се консултирайте с Вашия търговец при закупуване на препарати за растителна защита.

Прочитайте внимателно етикета и листовката на ПРЗ преди работа с тях, следвайте инструкциите на производителя!

ИНСЕКТИЦИДИ

НЕПРИЯТЕЛ ИНСЕКТИЦИД
Листни въшки Нексид 015КС 0,02%; Тепеки 10 г/дка; Конфидор Енерджи ОД 0,06%; Актара 25ВГ 0,007%; Калипсо 480СК 0,02%; Кохинор 200СЛ 0,05%; Фюри 10ЕК 0,015%; Моспилан 20СП 0,0125%
Оранжерийна белокрилка Вертимек 018ЕК 100 мл/дка; Конфидор Енерджи ОД 0,08%; Вазтак Нов 100ЕК 0,03%; Актара 25ВГ 0,03%; Фюри 10ЕК 0,02%
Миниращи мухи Пикадор 20СЛ 0,05%; Вазтак Нов 100ЕК 0,03%
Калифорнийски трипс Синеис 480 СК 10-25 мл/дка (в култивационни съоръжения); Фюри 10ЕК 0,015%
Паяжинообразуващи акари Би-58 0,1%; Вертимек 018ЕК 60 мл/дка; Ортус 5СК 0,05%; Данитрон 5СК 0,05%; Нисоран 5ЕК 0,06%

 

 

ФУНГИЦИДИ

БОЛЕСТ ФУНГИЦИД
Кубинска мана Предпазни ПРЗ: Шампион 50ВП 0,15%; Бордо микс 20ВП 375-500 г/дка

Лечебни и предпазни ПРЗ: Ридомил Голд МЦ 68ВГ 0,25%; Алиет Флаш 0,3%; Икуейшън Про 40 г/дка; Верита ВГ 0,15%; Инфинито Ск 120-160 мл/дка; Куадрис 25СК 0,075%

Брашнеста мана Тиовит Джет 80ВГ 300 г/дка; Систан Екозом ЕВ 65-165 мл/дка (оранжерийно производство); Топаз 100ЕК 0,025%; Куадрис 25СК 0,075%; Флинт Макс 75ВГ 20 г/дка; Байфидан 250ЕК 0,02%
Алтернария, бактериоза, антракноза Бордо Микс 20ВП 375-500 г/дка

 

Уважаеми земеделци, винаги спазвайте карантинните срокове указани на етикета на опаковката на всеки ПРЗ.